Team

Koki Loaiza

Birthplace: Miami, FL
Resides: Miami Beach, FL
Sponsors: MIA, Bliss Wheels